אתה חסר לכולנו

תינוקת הייתי עם נפילתך
בצילך חייתי ואת לכתך אני כואבת עד היום.
אתה חסר לכולנו.
אחייניתך

נשלח ב הדלקת נר