בהצדעה.

ביקרתי במוזיאון יחד עם ילדי,
מרגש מאד.
אנחנו ממשיכי דרכם.

נשלח ב הדלקת נר