גם ממרחק שנים סיפור גבורה נוגע.

גם ממרחק שנים סיפור גבורה נוגע.

רבקה בלאושטיין

נשלח ב הדלקת נר