הדלקת נר לזכר פילון

יהי זכרו ברוך

נשלח ב הדלקת נר