הייתי פקודו של פילון

מנחם אמיר – מנדלבאום

נשלח ב הדלקת נר