פילון, דוגמא ומופת לדור הנפילים

נזכור ולא נשכח.
סער

נשלח ב הדלקת נר