איזה סיפור מופלא!

אני חושב לשלב את הסיפור ואת דמותו של פילון בטקס יום הזכרון הקרוב (תשע"ח) בבית הספר שבו אני מלמד.

יורם גלילי