חילוץ פצועים 669

‹ חזרה ל דילמת המפקד בשאלת חילוץ פצועים (סיפורי קרב דומים)

חילוץ פצועים 669

חילוץ פצועים 669