אל"מ (מיל) שרון שילה קיבל צל"ש מפקד חיל האויר על חלקו בחילוץ פצועים בלבנון 2006

‹ חזרה ל דילמת המפקד בשאלת חילוץ פצועים (סיפורי קרב דומים)

אל"מ (מיל) שרון שילה קיבל צל"ש מפקד חיל האויר על חלקו בחילוץ פצועים בלבנון 2006

אל"מ (מיל) שרון שילה
קיבל צל"ש מפקד חיל האויר
על חלקו בחילוץ פצועים בלבנון 2006