דילמת המפקד פילון מעיתון הארץ

‹ חזרה ל דילמת המפקד פילון – חייל שהשתתף בקרב (מנחם יפתח)