הקדשה בנימה אישית

האתר הינו פרי עבודה מאומצת של מספר שנים, למעשה מאז 2007 ועד היום.

תחילתו בתחושת תיסכול שנבעה מכך שגם אחרי 59 שנים, אנחנו בני המשפחה
ובעיקר אמי יונה פרידמן באהר לא ידעה מה בדיוק קרה בקרב.

במהלך הלימוד והבירורים התוודענו לאישיותו המרשימה של פילון
לאהבה והערכה רבה שרכשו לו חבריו ופקודיו.
וגם למעשי הרעות והגבורה של חבריו הלוחמים בקרב על נבי יושע ובקרבות אחרים.

עוד הבנתי, שאני כמו גם אחי ובני דודי, אנו המתאימים ביותר למשימת ההנצחה.

סיפור חייו של פילון, דמותו ומעשה גבורתו חשובים הם וראוי שיונצחו
וילמדו למען הדורות הבאים.

לכבודו של פילון הקמתי את האתר, שיהווה מזכרת נצח ותיעוד של דודי פילון.
שהדילמה תבחן, תילמד והמידע ישמש אחרים
ובפרט, מעשה גבורתו של פילון, יהיו נר לרגלינו.
כי פילון הוא דמות מופת במורשת העם והארץ.

האתר מוקדש בזאת:
לאמי יונה, אחותו הבכורה של פילון, הנושאת כאב אדיר וקורע באצילות ועוז.
לאחותי אבבה, שדמותה עומדת לעיני בכל שורה באתר והכאב צרוב בה מינקות.
לאחי, פילון אשר שמו אומר הכל והאיפוק שלו במהלך השנים, מעל לכל
לאשתי וילדי שתמיכתם, חוכמתם ואהבתם הם הכח המניע של חיי.

לבני משפחת פרידמן הרחבה יותר, אודים מוצלים.
לכל משפחות נבי יושע וחברי ההכשרות אשר זוכרים ומזכירים מדי שנה
ליעקב שנקמן, זאביק ויעל דרורי, ועוד תורמים אשר עזרו במהלך הדרך
ולכל מי שסקרן ומעוניין לדעת.

באהבה, תודה והערכה רבה
מולה (מולי) באהר