התמונה בכותרת האתר – מקום נפילתו של פילון

מאז שנת 2010 נוהגות משפחות באהר ושנקמן להדליק נר בנקיק, שם לפי העדויות הסתיר פילון את הפצועים ובאזור זה גם נמצאו הוא וחייליו לידו.

מיקום משוער  של מחלקת ההטעיה

מיקום משוער של מחלקת ההטעיה

מבט אל תוך המערה.

הנקיק בו (אנו משערים) הסתיר פילון את הפצועים

הנקיק בו (אנו משערים) הסתיר פילון את הפצועים