הנקיק בו (אנו משערים) הסתיר פילון את הפצועים

‹ חזרה ל התמונה בכותרת האתר – מקום נפילתו של פילון

הנקיק בו (אנו משערים) הסתיר פילון את הפצועים

הנקיק בו (אנו משערים) הסתיר פילון את הפצועים

הנקיק בו (אנו משערים) הסתיר פילון את הפצועים