התמונה בכותרת האתר

תמונת כותרת האתר הינה  המקום בו התמקם פילון עם כח ההטעיה .

מהאזור הנראה בתמונה ירה הכח אל עבר המצודה. כיום, העצים מסתירים את המצודה.  הוספתי את תמונת המצודה רק להמחשה .

משמאל הגדר אשר מעליה קפצו המקלענים ראוך ויזרעאלוביץ'. באזור זה הם נפגעו פגיעות אנושות ולא ניתן היה לחלצם.

 במרכז התמונה – נקיק . בנקיק זה שמר עליהם פילון לבל יפגעו (ראו עדויות באתר הפלמ"ח על "נקיק" שם הם נשמרו).
 מימין למעלה העץ , אשר מתחתיו מצא את פילון, עזרא גרינבוים שהיה אחד מחיילי הכיתה שעלתה בלילה למצוא את פילון והפצועים.
הם הופתעו לגלות את שלושתם מתים ומאחר והיתה להם רק אלונקה אחת, הכח אסף את פילון והביאו לקבורה בתל חי, ליד קברו של יוסף טרומפלדור.

פילון הוא היחיד שנקבר ליד טרומפלדור. לבקשת המשפחה קברו הועבר להר הרצל כדי להקל על משפחתו לפקוד את קברו.

עוד נראים בתמונה: מימין למטה מר פילון באהר, האחיין של פילון פרידמן, בן אחותו הבכורה (יונה פרידמן) של פילון ונקרא על שמו.

למעלה, עם המצלמה, מר יעקב שנקמן, איש יקר המתמחה בהסטוריה של ארץ ישראל בכלל ומתמחה בקרבות נבי יושע וצפת בפרט.

לחץ כאן לצפות בתמונה בגודל מלא

NYpres

לחץ כאן לצפיה בתמונה בגודל מלא NYTree