המערה והעץ לידם נמצאו פילון וחייליו הרוגים

‹ חזרה ל התמונה בכותרת האתר

המערה והעץ לידם נמצאו פילון וחייליו הרוגים

המערה והעץ לידם נמצאו פילון וחייליו הרוגים

המערה והעץ לידם נמצאו פילון וחייליו הרוגים