זיוה ארבל – הנערה עם האקדח

זיוה ארבל – הנערה עם האקדח היתה עם פילון בהכשרה ובקורס מפקדי מחלקות.
מובאים פה מזכרונותיה כפי שהעלתה על כתב בספרה.