מתוך-הספר–הנערה-עם-האקדח-(2)-3

‹ חזרה ל זיוה ארבל – הנערה עם האקדח