מתוך-הספר–הנערה-עם-האקדח-(2)-7

‹ חזרה ל זיוה ארבל – הנערה עם האקדח