יונה פרידמן באהר סופדת לאחיה הצעיר פילון

דברי הספד שנשאה אחותו הגדולה יונה בשנת 1948 (הצילום מתוך הספר "לנופלים בנבי יושע")

יונה פרידמן באהר סופדת לאחיה הצעיר פילון

יונה פרידמן באהר סופדת לאחיה הצעיר פילון

יונה פרידמן באהר סופדת לאחיה הצעיר פילון

יונה פרידמן באהר סופדת לאחיה הצעיר פילון