כתבים של פילון

אופי, מתוך 'ניבים' עלון חברת הנוער בגבת
לחברי בעיר
מכתבים שונים מאת פילון