מכתב שמעון אל יונה

המכתב שכתב שמעון פרידמן אל אחותו יונה פרידמן אחרי מות אחיהם הצעיר פילון.
מכתב1

מכתב2

מכתב3

מכתב4