מקום קבורתו

פילון נקבר מיד אחרי הקרב בתל חי ליד קברו של טרומפלדור.

לבקשת המשפחה הועבר לבית הקברות הצבאי בהר הרצל בירושלים.

קברו נמצא באזור: ב', חלקה 6, שורה: 11, קבר 3.

בתחתית עמוד זה אפשרות להדפסה או למשלוח בדואר אלקטרוני.

מיקום קברו של פילון בהר הרצל

מיקום קברו של פילון בהר הרצל

מיקום הקבר בחלקה 6 שורה 11

מיקום הקבר בחלקה 6 שורה 11

תצלום קברו של פילון

תצלום קברו של פילון

מפת הגעה להר הרצל

מפת הגעה להר הרצל