על פילון בחוברת "על מות" מעיין ברוך, 1949

‹ חזרה ל סיפור חייו של פילון

על פילון בחוברת "על מות" מעיין ברוך, 1949

על פילון בחוברת "על מות" מעיין ברוך, 1949

על פילון בחוברת "על מות" מעיין ברוך, 1949