תמונות מכנס דילמת המפקד פילון, יוני 2012

העמוד נטען לאט עקב ריבוי התמונות וגודלן. מעט סבלנות נדרשת…