תמונות מכנס דילמת המפקד פילון, מוזיאון הפלמ"ח, יוני 2012