מחבר: מולה באהר

הדלקת נר לזכר פילון

נשלח ב הדלקת נר

הדלקת נר לזכר פילון

נשלח ב הדלקת נר

הדלקת נר לזכר פילון

נשלח ב הדלקת נר

הדלקת נר לזכר פילון

נשלח ב הדלקת נר

הדלקת נר לזכר פילון

אבי ניסן ניסנבוים חבר הכשרת דפנה ונלחם בנבי יושע. לאחר בקור מרגש במוזאון הרעות מצאתי לנכון להדליק נר לזכרו של פילון

נשלח ב הדלקת נר

תודה על המורשת.

נשלח ב הדלקת נר

הדלקת נר לזכר פילון

נשלח ב הדלקת נר

הדלקת נר לזכר פילון

נשלח ב הדלקת נר

אור הנר אור ישראל

כשאור הנר דולק רוח הלוחם למען עם ישראל למען חבר דולק בלבבנו לעד. מצדיע לך לוחם בשם עם ישראל.

נשלח ב הדלקת נר

showvid

נשלח ב כללי