אהרון שפר מספר על פילון

ביום י"א בניסן תשע"ב הקרוב נעלה לנבי יושע היא מצודת כ"ח ליום האזכרה הממלכתי לזכר כ"ח הגיבורים שנפלו בקרב נבי יושע ופילון פרידמן ז"ל ביניהם. ולכן נזכרתי בדברים קטנים שעברנו יחד פילון ז"ל ואני בשנים 1946-1948 בהיותינו מגויסים לפלמ"ח.

כשהתגייסנו פילון ואני לפלמ"ח בהכשרת גבת, היינו בתחילה בקיבוץ אפיקים ושם עברנו אימונים צבאיים ראשוניים. ראוי לציון שפילון מיד התבלט כמצטיין באימונים. ב-16.6.46 השתתפנו ב"ליל הגשרים" ופוצצנו את גשר אל חמה – היא חמת גדר. זה היה גשר של מסילת הברזל החיג'אזית, שהובילה לירדן. היינו אז לוחמים צעירים לפני קורס המ"כים, ומיד לאחר מכן הייתה ה"שבת השחורה", והבריטים עשו חיפושים נרחבים בכל הקיבוצים, ואכן מצאו ביגור את אחד הסליקים הגדולים של ההגנה, ואף מצאו בקיבוץ מזרע את רשימת אנשי הפלמ"ח, וגם מצאו את מיקומם של כל מחנות הפלמ"ח. ולכן העבירו את מחלקתנו של פילון ושלי באופן זמני לשער הגולן, היות שבשער הגולן לא היה מחנה פלמ"ח, ושם קיבלנו תעודות זהות מנדטוריות מזויפות עם שמות בדויים, כדי שאם ניתפס על ידי הבריטים תהיה לנו זהות חדשה ואחרת. אח"כ יצאנו פילון ואני לקורס מ"כים בג'וערה וכמובן שפילון סיים בהצטיינות והיה החניך המצטיין של הקורס.

חזרנו לאפיקים ואז הוחלט בפיקוד העליון של ההגנה להעביר את כל הסליקים מתוך הקיבוצים החוצה ללב הפרדסים. ומיד רתמו רק מ"כים (כי זה היה סודי ביותר) לעבודת חפירה קשה זו. עבדנו פילון ואני בחפירת הסליקים, ופילון היה מפקד אחראי על פעולה זו בפרדס ליד אפיקים. עבדנו כמה לילות במקושים וטוריות כדי לחפור את הסליק וזאת מכיוון שלא רצו להפעיל ציוד מכני כבד מפחד שהבריטים יישמעו. חפרנו סליק מתחת לאדמה בגודל של חדר קטן.

בסוף 1946 העבירו את פילון ואותי להדריך הכשרה חדשה של יוצאי התנועה המאוחדת בדגניה ב'. יוצאי הכשרה זו הקימו לימים את קיבוץ צרעה. פילון היה אחראי על תכנית האימונים של הכשרה זו.

בתחילת 1947 הצטרפנו פילון ואני וכל קבוצת הגבתים להכשרת כפר גלעדי, יוצאי התנועה המאוחדת. בין יתר הפעילויות היינו פילון ואני ושאר חברי ההכשרה אחראים להעלאת עולים בלתי לגליים מסוריה ומלבנון. במיוחד אני זוכר לילה אחד חורפי וגשום בו יצאנו לקבל עולים מלבנון. הפעולה הייתה לקבל את העולים ליד קיבוץ משגב-עם ולהעבירם לכפר גלעדי. היינו חוליה של שלושה חברים בפיקודו של פילון יחד עם זאב נמירובסקי (נמיר) ז"ל ואיתי. הובלנו את העולים בירידה תלולה מאוד ממשגב עם לכפר גלעדי. ואז אחד הילדים מבין העולים כבן 9-10 החליק ושבר את רגלו. נאלצנו לשאת אותו על גבינו בכל הירידה, כאשר רוב הדרך פילון שהיה חסון מאוד נשא אותו.

זיכרון נוסף שהיה לי עם פילון הוא יום העלייה לקרקע והקמת קיבוץ מעיין ברוך על ידי ההכשרה שלנו-הכשרת כפר גלעדי ב- 11/3/1947. זכור לי מאירוע זה במיוחד את התלהבותו וגאוותו של פילון מן המבצע.

פרט קטן אך חשוב מאוד שאני זוכר על פילון הוא שבכל לילה הוא היה קורא פרק בתנ"ך לפני השינה. הוא אהב מאוד את המסורת.

כל אלה הם זיכרונות וסיפורים קטנים וקצרים על פילון אשר מתגמדים לעומת קרב הגבורה וההקרבה העילאית שפילון עבר יחד עם כ"ח הלוחמים בקרב נבי יושע. פילון כבר היה מפקד מחלקה, ופיקד על הרתק בפעולה זו. יהי זכרם של כל כ"ח הנופלים בקרב נבי יושע ברוך.

אהרון שפיר
רמת גן
פברואר 2012

אהרון שפר מחפש את הנער ששבר רגל בדרך מלבנון לישראל בשנת 1947, הנער היה כבן 9.

אהרון ופילון סחבו אותו גל גבם כל הדרך לכפר גלעדי. האזינו להקלטה בתוכנית רדיו של ירון אנוש
אהרון שפר מספר…