אחרי שנים רבות של מעבר ליד הבסיס שמעתי את הסיפור המרגש הזה

ראיתי בספרו של חנן סבר "אגדה של חסד" והייתי פעור פה מול סיפור הקרבה עצמית זה. אני מבין שסיפור מעשה הגבורה מתחיל בכך שפקודיו של פילון היו ניצולי שואה ונצרים אחרונים והוא ראה אחריות רבה בהגנה עליהם ומשפחתם שנכחדה