אני שגדלתי עם שמך ועל שמך אני.

אני שגדלתי עם שמך ,ועל שמך אני.
שמעולם לא פגשתי.
יהיה זכרך לעד.

פילון לרנר.