אתה חי איתנו בזיכרון פילון!

אתה חי איתנו בזיכרון
פילון !
שנים על שנים,
אנו חבריך
מימים רחוקים,
כל י"א בניסן
עולים למצודה
לפקוד את מקום
נפילתך.
ובטכס,
עולים הזיכרונות
ורוטטים הלבבות
כאן במצודת כ"ח
לזכור ולהזכיר,
ולא לשכוח !
וכל עד כוחנו עימנו
נמשיך ונגיע כולנו
כי, אתה חי איתנו בזיכרון
פילון!
שולה