בחלוף הזמנים, כל כך שכחנו את הנופלים,

בחלוף הזמנים, כל כך שכחנו את הנופלים,
זו שדרכם הייתה צריכה להיות דרכנו, אך אנו בחרנו בדרכי זרים.

היין