בכל חיי לא פגשתי עוד אדם כמוך

כחברך הטוב מקיבוץ גבעת
למרות גילי המופלג ולמרות
שכבר עברו 60 שנה לפטירתך, זוכר אותך כאילו הכל היה אתמול .
אני התבגרתי ואתה נשארתָּ צעיר,
בכל חיי לא פגשתי עוד אדם כמוך.

היית לי כחבר וכך נשארת.
ראובן רחביה