גאווה לשרת במחנה על שמו

עץ אילן צעיר שנגדע. יהי זכרו ברוך. בזכותו ובזכות רבים וטובים כמוהו הננו עוד כאן.