גיבור אמיתי הראוי להערכה

תודה על ההסבר והאתר.
מעניין ומרגש.
גיבור אמיתי הראוי להערכה.

אייל דורון