דוד יקר שמעולם לא פגשתי

בנעורי אתה היית הגבר הגדול
והנה אני בגרתי ואתה עדיין נער… אפילו לא מגולח.

נער שהתמודד עם שאלה מהקשות ביותר שאני מעלה בדעתי.
המענה שלך היה חד, ברור ומיָדי.

לא נטשת פצועים בקרב.
לא עזבת את חייליך.
לא נפלתם בשבי
מילאתם את כל הפקודות בשלמותן
והותרתם פצועים בבית – פצועים חשוכי מרפא.

כשחיברתָּ אחד ועוד אחד הגעתָּ למסקנה בלתי נמנעת,
כואבת כל כך וחסרת פשרות.

טהור באת אל העולם וטהור הלכתָּ ממנו.

אחיינך שמעולם לא פגשתָּ
מולה באהר mulli.bahr@gmail.com