הגבורה של פילון ושל יאנוש קוצ'ק באותה דרגה

אין הרבה גיבורים כאלה היום אבל רק בגללם יש לנו היום מדינה. האיש בהקרבתו מזכיר לי את ד"ר יאנוש קורצ"ק הי"ד שניכנס לתאי הגזים יחד עם מאות ילדיו מבית היתומים למרות שיכול היה להנצל כפי שהוצע לו. עד היום אני לא יודע מי יותר גיבור יאנוש או פילון. הגעתי למסקנה שניהם נמצאים באותה דרגת גבורה. סיפור הגבורה של פילון ושל יאנוש ועוד כמה סיפורים מסוג זה צריכים להיות נושא לשעור בכל בי"ס בישראל במיוחד כדי ללמד את הדור הצעיר שלפעמים אין ברירה וצריך להקריב את עצמך בשביל המדינה.

שלמה פרלמוטר
shlomozyx@walla.com