הדלקת נר לזכר פילון

הנני מדליקה נר זה לזכרו של פילון שהיה מפקדו של אבי ז״ל.
אבי – פנחס (שמוקלרמן) שפר נפצע בקרב בו פילון נהרג.