הדלקת נר לזכר פילון

אבי ניסן ניסנבוים חבר הכשרת דפנה ונלחם בנבי יושע.

לאחר ביקור מרגש במוזאון הרעות מצאתי לנכון להדליק נר לזכרו של פילון