הדלקת נר לזכר פילון

בהצדעה לשמואל מולה מולי אשר עמל לילות כימים והנציח כל כך יפה את הדור שהולך ונגמר הולך ונעלם.
זה החל מרצון עז להנציח דוד שלא הכיר והפך לאתר כל כך מרשים מוקיר ומכבד.