המסר הכפול בדילמת המפקד פילון

"מסר כפול" הוא מושג בעל השתמעויות (קונוטציות) שליליות כאשר מדובר בחינוך.
כמובן שלא היינו רוצים כמחנכים להעביר מסר כפול לחניכים.

האמנם?

העיסוק בדילמות מוסריות מבהיר שמסר כפול ממש מובנה (אינהרנטי) לעצם קיומן.

שהרי דילמה, מעצם הגדרתה, מחייבת קיומם של (לפחות) שני ערכים מוסריים חשובים.
ובהתאם, בעצם ההעדפה של ערך מוסרי אחד על פני האחר שחשוב מאוד גם הוא לא רק שמתקיים מסר כפול, אלא שלעיתים יועדף הערך האחד ולעיתים יועדף הערך האחר ושתי ההחלטות לגיטימיות!

מכאן נובע שאין תורת חינוך חד ערכית! אלא תורה שחייבת להכיל ולקבל התנהגות אחת וגם את הנוגדת לה!

בעניין דילמת המפקד פילון אפשר לצדד בדרכו של משה רודניצקי שאמר לפילון: "ברח, תציל את עצמך!"
ובאותה מידה אפשר לצדד בדרכו של פילון שאמר "אני לא בורח! אתם תיסוגו וניפגש ברמות נפתלי"

חשוב לשים לב שמשה רודניצקי לא התעקש להשאר עם פילון! ולעזור לו, אלא נסוג בהתאם לפקודה. גם לא ידוע לנו שפילון הציע לו הצעה שכזו.

אפשר להמשיך ולהעלות השערות ("ספקולציות") והן מיותרות.

חשוב להבין ולקבל שדילמה מוסרית מכילה בתוכה מסר כפול ומסר כפול שנובע בצורה "טבעית" מהערכים אותם חשוב לקיים.

לכאורה ניתן לעצור את העיסוק בדילמה כבר בשלב ראשוני זה שהרי כל החלטה ברוח המסר הכפול, תהיה מוסרית ולכן קבילה.

אבל, ההתבוננות בהיבטים השונים יכולה להעלות זוויות שונות ושיקולים נוספים אשר הם לעיתים יכולים להכריע את הכף.
אין לי ספק שתחת אש הקרב פילון לא היה מתפנה לדיון שיכול לקחת שנים…
אבל אין לי ספק שתחת אש הקרב, מפקד שלמד את הדיון ואת היבטיו, יוכל לקחת החלטה טובה יותר עבורו
ולכן כל העיסוק ראוי.