למדתי עם פילון בבית החינוך

למדתי עם פילון בבית החינוך
לימים נחתתי בהכשרת כפר בלום (פלוגה' ב', גדוד שלישי) והשתתפתי בקרב על נבי יושע.
ערב הקרב התכנסנו באילת השחר ליד דגם המצודה וקבלנו את ההוראות לתקיפה. בסוף התידרוך שאל המפקד האם יש שאלות?
מאחור נזרקה השאלה: מה אם המבצע ייכשל?
המפקד ענה בנחישות: הפלמ"ח לא ניכשל…

יהי זכרו ברוך
גרשם זיצ'ק