למה אתם לא מביאים את הנוער למצודה

אף ילד במערכת החינוך לא מכיר את פילון נוסעים עשרות אלפי נערים בשנה לפולין כדי ללמוד על גיבורים פולנים כששתי דקות מהביית יש לה סיפורי גבורה נחישות הקרבה אומץ די עשו משהוא הפסיקו עם המסעות למחוזות האפר בפולין הביאו אותם למצודה ספרו על פילון דודו יזהר הרימו קול צעקה וזיכרו את גיברינו כי הם מגש הכסף שעליו ניתנה המדינה