לפילון

כחברת ילדות של אבבה (בת אחותך) גדלתי גם אני עם זכרונך האהוב והמוערץ.
חשוב שתדע כי משפחתך ממשיכה בדרכך – דרך החברות, הנאמנות והנתינה לאחר.
יהי זכרך ברוך.
ג'ודי בן עזרא