מהי דילמה?

דילמה הינו מצב בו יש (לפחות) שתי דרכי פעולה אפשריות נוגדות ואף סותרות זו את זו.
יש הכרח לבחור באחת מן הדרכים ולא בשתיהן. לדילמה אין פתרון אחד "מובהק" שהוא ה"נכון".
ישנם שיקולים מוסריים התומכים בכל אחת מהדרכים.
כל פתרון יהיה מבוסס על הגשמת ערכים מסויימים ובו בעת, פגיעה ואי מימוש מלא של ערכים אחרים חשובים גם הם.
ה"פתרון" לדילמה מחייב העדפה של ערכים חשובים תוך פגיעה בערכים חשובים אחרים.

מאפיינים נוספים חשובים:
1. המחיר – האם מדובר בשאלת חיים ומוות?
2. הסיטואציה – זמן שלום או עת מלחמה?
3. זמן לקבלת החלטה. במצבי חירום יש שניות בודדות לקבלת החלטה.
4. החיים לאחר כך – בהלקח ההחלטה בנוגע לדילמה – האם הברירה האחרת מעיקה?

לפי ההגדרה המילונית של אבן שושן:
"דילמה היא ברירה, בחירה בין שני דברים מתנגדים, מצב מסובך וקשה לפתרון".

לפי הגדרות מילוניות נוספות:

  • an argument presenting two or more equally conclusive alternatives against an opponent
  • a usually undesirable or unpleasant choice
  • a situation involving such a choice
  • a problem (difficult or persistent) involving a difficult choice

כל ההגדרות הנוספות מוסיפות בניואנסים. העיקר הוא – הבחירה בין לפחות שתי אלטרנטיבות סותרות לפתרון.

החיים מלאים בדוגמאות מכל תחום שהוא, ישנן דילמות ערכיות, משפטיות, אסטרטגיות, רפואיות, הילכתיות, חינוכיות.

לדוגמא: המתת חסד מתחום הרפואה, התלבטויות מחנכים לגבי הדרך הנכונה לחנך, ועוד.
במובן הרחב, גם השאלה באיזה מניה להשקיע? או באיזה דרך לבחור כאשר הכבישים פקוקים – הן דילמות, אשר ברגע ההחלטה לא ניתן לדעת מה היא האלטרנטיבה המועדפת.

ישנם שימושים נוספים למילה דילמה, כמו דילמה כאתגר מחשבתי שיש לו פתרון (יחיד). הרבה חידות נופלות בקטגוריה זו והיכולת לחשב את הפתרון מבדילה בין ה"דילמות" האלה לקודמותיהן.