מה בין דילמה לדילמת המפקד פילון?

הדילמה אשר פילון עמד בפניה ניתנת לניסוח פשוט: האם להשאר (ולנסות להציל) את הפצועים או להנהיג את חייליו הבריאים בנסיגה?

זו איננה דילמה שניתנת לחישוב כי אין פתרון בית ספר. אין פתרון יחיד שהוא ה"נכון".

איננו יכולים לדעת מה הוא חשב באותם רגעים. נוכל רק לנחש.

חבריו מעידים ומספרים שהיה "גבר שבגברים", שהיה מפקד שבילה עם חייליו העולים החדשים, יותר מאשר עם חברי ההכשרה שלו. שהיה צמא לשמוע את סיפורי גבורתם – כי גם הם, נחלצו מהשואה בעור שיניהם ולא נטעה – הם חוו זוועות שלנו קשה לתאר אז וגם היום.

היה ידוע ביחסו האבהי לפקודיו.

רשימה ארוכה-ארוכה של השערות נוכל לשער.

ידועה לנו התשובה של פילון לדילמה: להשאר עם החיילים הפצועים בכל מחיר. הוא שלח את חייליו הבריאים עם המ"כים הבריאים שלו, מה שמלמד שלא "שכח" לדאוג לבריאים – פילון פעל במודע!

בהיותו מפקד מוכשר, דמות מנהיג מוכרת ברחבי הצפון, ברור שפילון עשוי ללא חת ומעניין ממי שאב השראה.
זאת לא נדע.

המייחד את הדילמה של פילון הוא ההכרח לנקוט בפעולה (ולא לחיות איתה שנים ארוכות…).
המייחד את הדילמה הוא עולם הערכים של פילון:

כמפקד, פילון הקפיד על הפקודות ומילא אותן בשלמות, וביניהן:

  • לא נופלים חיים בשבי.
  • לא מפקירים פצועים.
  • המפקד יחפה והחיילים יסוגו.
  • המפקד הולך בראש הכח.

כאדם, פילון העלה על נס את הערכים הבאים:

  • ואהבת לרעך כמוך

אבל המחיר הוא נורא מכל לנשארים אחריו, וכפי שאמר אביו, סבא שמואל:
"בני יפה נהגת… … אך חיינו אינם חיים עוד".

כלומר, לא רק חייו אלא גם ערך המשפחה היה חשוב פחות!

מאז אני מבקש מילדי החיילים שישמרו על עצמם – כי כך הם שומרים עלינו ההורים.

בשונה מדילמות תיאורטיות – כאן מחיר הבחירה באלטרנטיבה הוא קשה מנשוא!
לא כך הדבר במקרה של המתת חסד. הדילמה לא "כואבת" כל כך.
לא כך הדבר במקרה של מניות או בעיות שוליות אחרות בחיים.

זהו מבחן התוצאה של הדילמה, דילמות שמחיר תוצאתן זניח או נסבל – מטרידות
פחות מדילמות אשר מחיר התוצאה הוא בלתי נסבל!

במקרה של דילמות חינוכיות קשה להעריך את מבחן התוצאה, כי איננו יודעים
לחשב "מה היה קורה אילו" אלא לשער ולערוך ספקולציות בלבד.

ייחודה של הדילמה של פילון הוא בפרמטרים הבאים:

  • במחיר התוצאה הכבד שניגבה באופן מיידי.
  • בהכרח להחליט במהירות הבזק.
  • בהכרח להחליט ללא מידע שלם ומספק.
  • אין יכולת להעריך – גם במבחן בזמן – האם ההחלטה היתה "נכונה".
  • הדילמה מוסרית – כל החלטה מתקבלת הינה ערכית.

תקוותינו היא שאם היום, נלמד ונבחן לעומק את הדילמה, נהיה חכמים יותר
וידע כל מפקד, כל חייל וכל אדם מה הן האפשרויות העומדות בפניו, ויחליט כפי שיחליט.

הפרק הבא יעסוק בהיבטים שונים של הדילמה.