מייק ליבנה מספר על פילון

היה לפילון ידיד-נפש בשם מויש'לה. פילון היה תלמיד מצטיין, מויש'לה היה תלמיד חלש. החליטו המורים להשאיר את מויש'לה כיתה. פילון לא הסכים. הוא לא יתן לחברו ליפול. הוא הבטיח "למשוך" את מויש'לה מעלה בלימודיו. המורים קיבלו את הבטחתו של פילון, איפשרו לו להשאיר את ידידו עימו בכיתה, ואכן פילון הצליח להביא את ידידו לדרגה לימודית שהצדיקה את עלייתו לכיתה הבאה.

*  *  *

 "למדתי בבית החינוך לילדי עובדים על שם חיים ארלוזורוב בשנת 1941-2. שלוש (?) שנים מעלי למד פילון. 4 שנים מעלי למד אורי ברומברג. שניהם היו אלילי ספורט נערצים. שניהם הובילו את נבחרות כיתותיהם ב"מחניים". נערכה תחרות בין כיתה ז' לכיתה ח'. למרבה ההפתעה ניצחה כיתה ז' את כיתה ח', וזאת ללא ספק במידה רבה בזכות משחקו הטוב של פילון.