מי יתן ויהיו לי רעים כמוך!

כולי תקווה שמדינתנו תדע לחזור אל הערכים אותם הנחלת.
ערכים של גבורה מסירות וחברות תחת אש.
מי יתן ויהיו לי רעים כמוך!

גיא פרנקל