מצדיע ללוחמים

נולדתי לתוך המדינה גדלתי וחונכתי על גיבורי מלחמת השחרור. הקרב על מצודת כ"ח תמיד היה נר לרגלי. ברבות הימים לחמתי בכל מאודי ועשיתי הכל לא לבייש את לוחמי המצודה. מצדיע להם.