מצדיע לפילון ומוקיר את חייו

רק אתמול למדתי עליו, וכבר עיני בוכיות ממותו ההירואי.

אייל הר-טוב