משתתף בצער המשפחה

משתתף בצער המשפחה על פטירתו של פילון שרגא (ידידיה) פרידמן

עומר אדרעי